Opština Bar dodjeljuje godišnja priznanja iz oblasti sporta

Opština Bar raspisala je Javni poziv za dodjelu godišnjih priznanja iz oblasti sporta za 2023. godinu u kategorijama: najbolji sportista, najbolji perspektivni sportista, sportska ekipa godine, sportski radnik godine i trener godine. 

“Pozivaju se sve sportske organizacije – sportski klubovi, školska ili studentska sportska društva, sportsko-rekreativna društva i sportske organizacije lica sa invaliditetom registrovane na teritoriji opštine Bar da dostave svoje obrazložene predloge za dodjelu ovih godišnjih priznanja.

Predloženi sportisti, sportski radnici, treneri i sportske organizacije trebaju imati zapažene rezultate u godini za koju se priznanja dodjeljuju, te moraju ispuniti uslov učešća odnosno takmičenja u najmanje jednoj cijeloj sportskoj sezoni. 

Za izbor perspektivnog sportiste Bara mogu biti predloženi sportisti uzrasta od 14 do 18 godina, a koji već nisu bili nosioci ovog priznanja”, nsvodi se u pozivu. 

Predlozi se podnose u pisanoj formi na Građanskom birou Opštine Bar, sa naznakom: Sekretarijat za sport i mlade – Komisiji za dodjelu godišnjih priznanja iz oblasti sporta za 2023.godinu, u roku od 8 dana od dana raspisivanja Javnog poziva.  

Dodatne informacije o svim pitanjima od značaja za prijavljivanja po Javnom pozivu mogu se dobiti svakog radnog dana od 08:30 h – 14:00 h u Sekretarijatu za sport i mlade, kancelarija broj 203 iii na telefon broj 030/301-483. Javni poziv i obrasci za upućivanje predloga dostupni su na zvaničnoj internet stranici Opštine Bar: www.bar.me .​

Share.

Comments are closed.