Majda u Sportskoj komisiji COK-a

Upravni odbor Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) donio je Odluku o obrazovanju Sportske komisije te asocijacije.

Za članove Sportske komisije COK imenovani su: Draško Brguljan (vaterpolo), Milivoj Dukić (jedrenje), Filip Radović (para stoni tenis), Marija Vuković (atletika), Danka Kovinić (tenis), Majda Mehmedović (rukomet) i Bojan Kosić (skijanje).

“Na osnovu članova 46, 52 i 87 Statuta COK, a u skladu sa preporukom Komisije za reformu Međunarodnmog olimpijskog komiteta da bi sportisti trebalo da budu dobro zastupljeni na svim nivoima sportskog pokreta i Osnovnim univerzalnim principima dobrog upravljanja olimpijskim i sportskim pokretom, u pogledu pravila 2.7 i 28.1.3 Olimpijske povelje, odlučeno je da se formira Sportska komisija COK”, navodi se u obrazloženju odluke.

Saopšteno je da će zadatak Komisije biti da zastupa stavove sportista, a naročito da razmatra pitanja koja se tiču sportista i daje preporuke i savjete COK-u u vezi sa tim pitanjima.

“Da se aktivno angažuje u inicijativama i projektima koji štite i podržavaju čiste sportiste, kako na sportskom terenu, tako i van njega. Da zastupa prava i interese sportista i daje određene preporuke u tom smislu, kao i da održava kontakte sa Sportskim komisijama MOK-a i EOK-a”, piše u saopštenju.

Navodi se da mandat Komisije traje četiri godine.

Share.

Comments are closed.