Policijske sportske igre IPA GAMES sredinom maja u Baru

Međunarodna policijska asocijacija – IPA Sekcija Crna Gora oгganizuje sportske igre, IPA GAMES 2020, manifestaciju koja će se od 10. do 15. maja 2020. godine održati u Baru, u sportskim disciplinamafucal, košarka, stoni tenis, streljaštvo, atletika i odbojka.

Formiran je Organizacioni odbor zadužen za organizaciju i praćenje ove manifestacije, u čijem sastavu su osim predstavnika IPA Sekcije Crna Gora i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije za nacionalnu bezbjednost, Policijske akademije i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, kao i Ministarstva sporta i mladih, Ministarstva održivog razvoja i turizma i predstavnici lokalne zajednice u Baru.

Cijeneći značaj ove sportske manifestacije, iskazana je spremnost institucija i organizacija koje učestvuju u njihovoj pripremi, za pružanje podrške kako bi sve bilo pripremljeno da policajci – pripadnici IPA nacionalnih sekcija,iz mogućih 65 zemalja svijeta, budu na najbolji mogući način dočekani u Crnu Goru i da sportske igre proteknu u duhu olimpizma i fer pleja.

IPA je jedinstvena međunarodna organizacija policajaca bez obzira na funkciju, rang, jezik, pol, rasu, religiju. Politički i poslovno je potpuno nezavisna i nije vezana ni za jedno drugo udruženje ili instituciju. Otvorena je za policajce svih država, za jednostavne i neograničene odnose između pripadnika te službe, te za uspostavljanje mogućnosti međusobne razmjene stručnih iskustava.

IPA je posvećena principima postavljenim u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, koju su usvojile Ujedinjene nacije 1948. godine, a takođe ima i savjetodavni status kao nevladina organizacija pri Ekonomskom i socijalnom savjetu Ujedinjenih nacija i Organizaciji američkih država i UNESCO-a.

Sa nedavnog sportskog susreta IPA Sekcije Crne Gore i Albanije u Baru

IPA Sekcija Crna Gora je osnovana, kao pridruženi član ove međunarodne asocijacije, 10.10.2013.godine, na osnivačkoj skupštini koja je održana u Podgorici. Nakon što je ispunila sve definisane uslove, Sekcija Crna Gora je primljena u punopravno članstvo IPA na 39. Konferenciji Stalnog Izvršnog odbora ove svjetske sasocijacije, 05.09.2014.godine, u Postdamu, Njemačka.

IPA Sekcija Crna Gora je nevladino udruženje u koje se slobodno i dobrovoljno učlanjuju zaposleni službenici MUP-a, – Uprave policije, penzioneri i bivši pripadnici, kao i zaposleni službenici ANB-a, Policijske akademije u Danilovgradu i njihovi penzionisani službenici, bez razlike na funkciju, zvanje, jezik, pol, rasu i religiju.

Share.

Comments are closed.