Peticija NVO “INFO sport CG” – Bar: Olimpijski bazen u Baru i ekološko uređenje

NVO “INFO sport CG” – pokrenuo je treću peticiju građana Bara za izgradnju otvorenog i zatvorenog olimpijskog bazena u Baru sa skakaonicom i ekološko uređenje  priobalnog pojasa Opštine Bar, pokrenuta je 20 septembra 2019. godine.

Prvu peticiju građana Bara pokrenula je NVO “INFO sport CG” – Bar, 20. septembra 2000. godine, a drugu 15 godina klasnije, 20. septembra 2015. godine. I prvu i drugu peticiju, svojim potpisima,  podržalo je preko 3.000 naših sugrađana, a obje su dale značajne rezulatate. Prvom peticijom podržano je uređenje Rekreativnog parka “Šumice”, a drugom peticijom podstaknuta je obimna aktivnost Opštine Bar na saniranju otpadnih voda. Na žalost, ni prvom ni drugom peticijom nismo mogli uticati na Opštinu Bar i JP “Morsko dobro CG”, da pokrenu izgradnju zatvorenog i otvorenog olimpijskog bazena u Baru sa skakaonicom niti uređenje najugroženijeg dijela ovog područja, velikih crnih ekoloških tačaka koje se odnose na: regulaciju ušća korita rijeke “Željeznice”, akološku katasrofu Bara – nekadašnji kamp “Agava”, zaštitni zid za “ostatke” borove šume na plaži Šušanj i izradu zaštitnih podvodnih zidova za plaže: Šušanj, Sutomore, Čanj, Kraljičina plaza, Veliki pijesak i utjeha.

Napravljen je Hram “Sv.Jovana Vladimira”, Islamski kulturni centar i džamija “Selimija”, Katolička katedrala “Sv.Petra apostola”, zadovoljene su potrebe sve tri vjere naroda u Baru. Hoćemo li sada svi zajedno, za svu našu djecu, da gradimo bazen? Uz sveobuhvatnu podršku medija, ocjenjujemo da će Bar konačno dobiti zatvoreni i otvoreni olimpijski bazen za plivački i vaterpolo sport i rekreativno plivanje djece, omladine i građana Bara, da će se urediti priobalni pojas Opštine Bar po ekološkim standardima koje građanima Bara i Crne Gore garantuje Ustav Crne Gore i da će se sanirati otpadne vode kao izvor zaraze, kako građana Bara, tako i turista koji borave na području barske rivijere, a posebno njihove djece. Da se konačno stvore pretpostavke da turisti ostavljaju novac za svoj odmor, a ne za “umor” kod doktora sa stomačnim tegobama i na infuzijama, ističe predsjednik NVO “INFO sport CG” – Bar, mr Miodrag Banović.

Svi zajedno za bolju budućnost djece Bara i ekološke države Crne Gore !!!

Share.

Comments are closed.