Opština Bar: Raspisan javni poziv za godišnja priznanja iz oblasti sporta

Opština Bar raspisala je Javni poziv za dodjelu godišnjih proznanja iz oblasti sporta za 2021. godinu. Godišnje priznanje dodjeljuje se u sljedećim kategorijama: najbolji sportista, perspektivni sportista, sportska ekipa godine, sportski radnik godine i trener godine na teritoriji opštine Bar.

„Pozivamo sportske ​organizacije, sportske klubove, sportska društva (školska ili studentska), sportsko-rekreativna društva i sportske organizacije lica sa invaliditetom registrovane na teritoriji opštine Bar da da dostave svoje obrazložene predloge za dodjelu ovih godišnjih priznanja“, saopšteno je iz Opštine Bar.

Kako se precizira, predloženi kandidati moraju imati zapažene sportske rezultate u godini za koju se priznanje dodjeljuje, zatim da su se takmičili najmanje jednu cijelu sezonu kada su u pitanju sportske organizacije. Predloženi sportisti mogu biti uzrasta od 14 do 18 godina koji nijesu do sada proglašavani za perspektivne sportiste.

Predlozi se podnose u pisanoj formi na građanskom birou Opštine Bar, sa naznakom za Sekretarijat za kulturu, sport i mlade – Komisiji za dodjelu godišnjih priznanja iz oblasti sporta za 2021. godinu i to u roku od 8 dana od dana raspisivanja ovog poziva.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti u Sekretarijatu za kulturu, sport i mlade, kancelarija broj 203 u zgradi Opštine ili putem broja telefona 030-301-483. Javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostupan je i na sajtu Opštine Bar: www.bar.me

Share.

Comments are closed.