Poziv za dodjelu godišnjih priznanja iz oblasti sporta za 2019. godinu

Na osnovu člana 22 Odluke o sufinansirnju sporta (“Službeni list Crne Gore- opštinski propisi” br.25/19) i člana 3, 4 i 6 Pravilnika o kriterijumima za dodjelu godišnjeg priznanja iz oblasti sporta broj 01-2029 od 16.07.2019.godine, Sekretarijat za kulturu,sport i mlade raspisuje:

J A V N I   P O Z I V

-Dodjela godišnjih priznanja iz oblasti sporta za 2019 godinu-

I – Pozivaju se sportske organizacije – sportski klubovi, sportska društva (školsko ili studentsko) sportsko-rekreativno društvo, sportske organizacije lica sa invaliditetom (klub ili društvo),registrovane na teritoriji opštine Bar u skladu sa Zakonom o sportu Crne Gore ( “Sl.list CG” br. 44/18), da dostave svoje obrazložene predloge za “Dodjelu godišnjih priznanja iz oblasti sporta” za 2019. godinu i to u sledećim kategorijama:

  1. najbolji sportista
  2. perspektivni sportista
  3. sportska ekipa godine
  4. sportski radnik godine
  5. trener godine

II – Za priznanje mogu biti predloženi sportisti, sportski radnici i treneri koji svoje djelovanje ostvaruju na teritoriji opštine Bar, kao i sportske organizacije čije je sjedište na teritoriji opštine Bar, a koji su postigli zapažene rezultate u godini za koju se priznanje dodjeljuje i koji su se takmičili najmanje jednu cijelu sezonu za sportsku organizaciju iz Bara.

Za izbor perspektivnog sportiste Bara mogu biti predloženi sportisti uzrasta od 14 do 18 godina, a koji nijesu već proglašavani perspektivnim sportistima.

Predlaže se samo po jedan kandidat po navedenim kategorijama.

II – Predlozi se  podnose  u  pisanoj  formi  na građanskom birou  Opštine Bar, Sekretarijat za kulturu, sport i mlade –Komisiji za dodjelu godišnjih priznanja iz oblasti sporta za 2019.godinu u roku od 8 dana od dana raspisivanja javnog poziva.

III – Dodatne informacije  o svim pitanjima od značaja za prijavljivanja po Javnom  pozivu mogu se dobiti svakog  radnog dana od  08:00h- 14:00 h u Sekretarijatu za kulturu,sport i mlade, kancelarija broj 203 ili na te.br. 030/301-483.

Share.

Comments are closed.